Misja gospodarcza firm sektora lotniczego do Montrealu (Kanada), 23-25.04.2013

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. informuje, iż ogłaszony został nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w misji gospodarczej sektora lotniczego organizowanej w związku z kongresem „Aeromart Montreal – International Business Convention for the aerospace industry” w Montrealu, w terminie 23-25 kwietnia 2013 r.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej w sektorze lotniczym.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 23 stycznia 2013 roku – nowy termin – 4 luty 2013r.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12
00-585 Warszawa
Aleksandra Bigda, BPW
wraz z dopiskiem: BPW – AEROMART MONTREAL

Kontakt: aleksandra.bigda@paiz.gov.pl

Szczegóły:

http://www.paiz.gov.pl/20130125/NABOR_UZUPELNIAJACY_MISJA_SEKTORA_LOTNICZEGO_na_AEROMART_MONTREAL_2013

Wnioski przesłane pocztą elektroniczną lub faksem nie będą rozpatrywane. Wnioski nadesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia Wniosku do PAIiIZ.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.