Misja gospodarcza firm sektora budowlanego na Ukrainę (październik 2013 r.)

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor budowlany) na uczestnictwo w wyjeździe na misję gospodarczą na Ukrainę w terminie – październik 2013 r.

W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze budowlanym zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w Wyjeździe.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 26 lipca 2013 r. godz.17 – zmiana terminu – do 8 sierpnia 2013r.

Wnioski wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać listownie lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
wraz z dopiskiem:
BPW – misja na Ukrainę 2013

Kontakt do opiekuna projektu:

Leszek Kołodziejczyk 
e-mail: leszek.kolodziejczyk@paiz.gov.pl
tel. 22 334 99 50

Szczegółwe informacje dostepne są tutaj.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.