Misja gospodarcza do USA podczas Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji (PATI), 16-21.11.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na udział w misji gospodarczej do USA podczas Polsko-Amerykańskiego Tygodnia Innowacji (PATI), planowanej w terminie 16-21 listopada 2014r.

Zgodnie z Regulaminem w Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w zakresie zaawansowanych technologii w następujących sektorach:

  • IT/ICT
  • biotechnologiczny
  • biomedyczny
  • OZE i zielone technologie
  • lotniczy
  • maszynowy

Warunkiem udziału przedsiębiorcy w Misji jest zgłoszenie przez niego innowacyjnego produktu z zakresu zaawansowanych technologii, który będzie promowany podczas Misji – wnioski bez uzasadnionego zgłoszonego produktu nie będą podlegały ocenie.

Maksymalnie zgłoszony może zostać 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 16 październik 2014 r. nowy termin nadsyłania wniosków – 23 październik 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

KONTAKT: karolina.costa@paiz.gov.pl

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.