Misja gospodarcza do Tanzanii i Etiopii, 8-13.10.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na uczestnictwo w wyjeździe na misję gospodarczą do Tanzanii i Etiopii planowaną w terminie 8-13 października 2014 r.

W wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. w lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorach:

  • przetwórstwo rolno-spożywcze ze szczególnym uwzględnieniem produktów mlecznych i mięsnych
  • maszyny do przetwórstwa spożywczego
  • maszyny rolnicze
  • maszyny budowlane i budownictwo
  • przemysł chemiczny (w tym nawozy sztuczne)
  • energetyka (agregaty itp.)

Przewidywana liczba miejsc: 10.

Termin nadsyłania wniosków: 14 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.