Misja gospodarcza do Sudanu, 20-23.07.2018r.

Zapraszamy do udziału w misji gospodarczej organizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, w dniach 20-23 lipca 2018 r.,  z okazji oficjalnej wizyty Ministra Spraw Zagranicznych RP, Pana Jacka Czaputowicza w Sudanie. Misję przygotowywana jest we współpracy z Ambasadą RP w Egipcie, (w której kompetencjach znajduje się Sudan), Ambasadą Sudanu w Berlinie oraz Federacją Sudańskich Izb Handlowo-Przemysłowych, a celem jest kompleksowa prezentacja polskiej oferty eksportowej oraz inwestycyjnej, jak również nawiązanie kontaktów handlowych z potencjalnymi partnerami biznesowymi w Sudanie.

SUDAN, kraj liczący ok. 37 mln ludności, stwarza nowe możliwości dla firm poszukujących nowych, chłonnych rynków  dla swoich  maszyn, urządzeń, technologii, usług oraz produktów. Za sektory  perspektywiczne dla rozwoju gospodarki i handlu uważa się m. in.:  eksploatację  złóż ropy i gazu,  złota oraz innych minerałów, rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy, przemysł   tekstylno-odzieżowy, energetykę, budownictwo oraz branże ICT.

Zapotrzebowanie na produkty i usługi w Sudanie

Na rynku sudańskim istnieje duże zapotrzebowanie na następujące produkty i usługi:

  • Maszyny rolnicze  do uprawy i zbioru roślin;
  • Maszyny dla przetwórstwa rolno spożywczego;
  • Maszyny do opakowań;
  • Art. spożywcze, w tym art. dla niemowląt;
  • Maszyny dla przemysłu wydobywczego;
  • Energetyka, w tym małe elektrownie;
  • Utylizacja odpadów  w miastach;
  • Artykuły medyczne i opatrunkowe;
  • Sprzęt medyczny i  artykuły opatrunkowe, farmaceutyki.

Misja gospodarcza do Sudanu

W ramach programu misji przewidziana jest  organizacja Polsko- Sudańskiego Forum Biznesu, indywidualnych rozmów B2B z sudańskimi przedsiębiorcami jak i z przedstawicielami administracji rządowej, Federacji Sudańskich Izb Przemysłowo-Handlowych, Agencji  ds. Inwestycji  Zagranicznych oraz innych organizacji otoczenia biznesu.

W ramach w/w programu  KIG przygotowuje aktualnie  program merytoryczny oraz zajmuje się koordynacją obsługi logistycznej uczestników misji : przelot Warszawa – Chartum – Warszawa, transport lokalny, wizy, ubezpieczenie, pomoc  tłumaczeniowa w rozmowach B2B, zapewnia opiekę organizacyjną  oraz rezerwację hotelu w Chartumie – przy wsparciu Ambasady RP w Kairze. Koszty udziału w misji uczestnicy pokrywają ze środków własnych.

Licząc na Państwa  udział w powyższym przedsięwzięciu, prosimy o przesłanie wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w misji przez formularz rejestracyjny dostępny na stronach KIG, co umożliwi nam przekazanie Państwu w najbliższych dniach dalszych informacji organizacyjno-finansowych, związanych z udziałem w misji.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną na stronie KIG notatką i materiałami z Forum Biznesowego poświęconego Sudanowi, jakie odbyło się w izbie 10 maja 2018r.

Kontakt

W razie zapytań prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację tego przedsięwzięcia:

Agnieszka Salamończyk
Krajowa   Izba  Gospodarcza
Biuro  Współpracy z Zagranicą
e-mail: asalamonczyk@kig.pl
tel: 22 630 97 73