Misja gospodarcza do Senegalu i Togo, 23.11-03.12.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w misji gospodarczej do Senegalu i Togo, odbywającej się w terminie 23 listopada – 3 grudnia 2014 r.

Zgodnie z Regulaminem w Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w następujących sektorach:

  • przetwórstwo rolno-spożywcze (ze szczególnym uwzględnieniem produktów mlecznych i mięsnych)
  • maszynowy (maszyny rolnicze, do przetwórstwa spożywczego, budowlane i inne)
  • chemiczny (w tym nawozy sztuczne)
  • IT/ICT

Maksymalnie 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.

Przewidywana liczba miejsc: 10 przedsiębiorstw.

Termin nadsyłania wniosków: 24 września 2014 r.

KONTAKT:

Karolina Costa (Miąsko)
e-mail: karolina.costa@paiz.gov.pl

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Projekt realizowany i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja.

Misja jest organizowana przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.