Misja gospodarcza do Republiki Białoruś, Mińsk, 22-24.10.2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się w dniach 22-24 października 2014r. Współorganizatorem misji jest Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Mińsku.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy polskie, na podstawie ich opisu i oferty kooperacyjnej. W ramach misji zaplanowane są indywidualne spotkania z przedsiębiorstwami białoruskimi, przedstawicielami administracji, banków, kancelarii prawnych, wizyta w Wolnej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz na targach branżowych.

Koszty

Udział w misji gospodarczej do Republiki Białoruś jest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowania i pobytu na terenie Republiki Białoruś oraz koszty wizy. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu.

Organizatorzy gwarantują pokrycie kosztów przejazdu, przerw kawowych, wynajmu sali, doboru białoruskich partnerów do rozmów oraz uroczystej kolacji w dniu 23 października 2014r.oraz pomoc w uzyskaniu wizy.

Rejestracja

Wypełniony formularz (108kB) należy przesłać e-mailem na adres maksimowicz@pfrr.pl lub isajuk@pfrr.pl lub faksem na numer 85 742 00 44.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin rejestracji upływa 3 października 2014r.

Kontakt

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
www.pfrr.pl

Program misji (111kB)

Misja organizowana jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.