Misja gospodarcza do Republiki Białoruś, Mińsk, 21-23.10.2015r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do udziału w misji gospodarczej do Republiki Białoruś, która odbędzie się w dniach 21-23 października 2015 r. Współorganizatorami misji są Ośrodek Enterprise Europe Network w Mińsku działający przy Republikańskiej Konfederacji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Miejski w Białymstoku.

Misja gospodarcza przeznaczona jest dla przedsiębiorców chcących nawiązać współpracę z firmami białoruskimi. Jest to misja wielobranżowa – w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy polskie, na podstawie ich opisu i oferty kooperacyjnej. W ramach misji zaplanowane są indywidualne spotkania z przedsiębiorstwami białoruskimi, przedstawicielami administracji, wizyta w Konfederacji Przedsiębiorców Republiki Białoruśoraz na targach branżowych.

Koszty

Udział w misji gospodarczej do Republiki Białoruśjest bezpłatny. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty zakwaterowania i pobytu na terenie Republiki Białoruś oraz koszty wizy. Wymagane jest posiadanie ważnego paszportu.

Organizatorzy gwarantują pokrycie kosztów przejazdu (bus), przerw kawowych, wynajmu sali, doboru białoruskich partnerów do rozmów.

Rejestracja

Rejestracja odbywa się za pomocą formularza, który należy przesłać mailem na adres: borys@pfrr.pl lub isajuk@pfrr.pl.

Liczba miejsc ograniczona.

Termin rejestacji upływa 24 września 2015 r.

Kontakt

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
www.pfrr.pl

Misja organizowana jest w ramach projektu
„Enterprise Europe Network Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.