Misja gospodarcza do Meksyku dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, 24-25.04.2019r.

Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej – za pośrednictwem Ambasadora Delegacji UE w Meksyku – przekazał zaproszenie skierowane do firm z UE, aby przyłączyły się do misji  dot. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), którą zrealizuje w dniach  24-25 kwietnia 2019 r. w Meksyku. Adresatami zaproszenia są firmy zarejestrowane w PCZ UE, zainteresowane promowaniem swojej działalności w zakresie GOZ w Meksyku oraz wymianą wiedzy i doświadczeń z firmami meksykańskimi. Zidentyfikowano następujące potencjalne obszary docelowe misji: gospodarka odpadami (tworzywa sztuczne, budownictwo, e-odpady, odpady stałe i domowe), zanieczyszczenie powietrza, środowisko miejskie, woda, chemikalia.

Misja gospodarcza do Meksyku

Misja rozpocznie się spotkaniami roboczymi z meksykańskimi władzami krajowymi, stanowymi i lokalnymi, umożliwiającymi zapoznanie się uczestników z UE z potrzebami i obawami Meksyku dotyczącymi środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Meksyku. Misja będzie kontynuowana w formie spotkań biznesowych, w tym spotkań B2B, pomiędzy meksykańskimi i europejskimi przedsiębiorstwami, umożliwiając inwestorom identyfikację możliwości wymiany technologii i rozwoju nowych firm. Spotkania te będą organizowane przy wsparciu delegatury UE w Meksyku.

Koszty podróży i zakwaterowania pokrywane są przez same uczestniczące podmioty.

Firmy, które zdecydują się na udział w misji muszą potwierdzić swój udział przed 1 marca 2019 r., rejestrując się na stronie:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEM_Mexico_2019

Więcej informacji nt. misji jest w posiadaniu Ambasady RP w Meksyku. Prosimy o bezpośredni kontakt z radcą-minister panią Jadwigą Szpakowską, e-mail: jadwiga.szpakowska@msz.gov.pl.