Misja gospodarcza do Izraela, 24-26.06.2014r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza w imieniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani do udziału w misji gospodarczej do Izraela zaplanowanej w dniach 24-26 czerwca 2014r. w ramach inicjatywy „Missions for Growth”, dzięki której polskie firmy będą miały możliwość nawiązania zagranicznej współpracy gospodarczej z firmami izraelskimi.

Missions for Growth to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu wsparcie przedsiębiorców z Unii Europejskiej w nawiązaniu kontaktów biznesowych z przedstawicielami szybko rozwijających się rynków m.in. Izraela, Chin, Rosji, Afryki Północnej, Ameryki Południowej. Misje gospodarcze mają na celu poznanie rynków państw perspektywicznych, które nie znajdują się w strukturach Unii Europejskiej. Misje organizowane są pod przewodnictwem Antonio Tajaniego — wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

CEL MISJI:

  • nawiązanie i wzmocnienie współpracy gospodarczej pomiędzy firmami z terenu UE i firmami izraelskimi,
  • promowanie zrównoważonego i spójnego rozwoju pomiędzy UE i Izraelem,
  • pomoc firmom europejskim, a w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom w prowadzeniu działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej poprzez wykorzystanie możliwości biznesowych w Izraelu,
  • wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw europejskich oraz promowanie europejskiej gospodarki w docelowych branżach poprzez uczestnictwo w spotkaniach biznesowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Misja jest ukierunkowana w szczególności na następujące branże:

  • Turystyka,
  • Zaawansowane zabezpieczenia infrastruktury,
  • Zaawansowane technologie,
  • Zaawansowana produkcja.

W ramach misji przewidziane zostały m.in. rozmowy b2b z lokalnymi firmami zainteresowanymi współpracą i spotkania z lokalnymi przedstawicielami administracji publicznej.

Organizatorzy misji zapewniają szeroką kampanię reklamową i wsparcie organizacyjne. Wsparcie ze strony sieci ośrodków Enterprise Europe Network przy organizacji i udziale w misji jest bezpłatne. Koszty zakwaterowania oraz przelotu pokrywane są przez firmy biorące udział w misji.

Udział firm w misjach gospodarczych jest znakomitą okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a także poznania specyfiki działania firm izraelskich.

REJESTRACJA:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/middle-east/israel/registration-form_en.htm

TERMIN REJESTRACJI: do 6 czerwca 2014

INFORMACJA:

Więcej informacji na temat misji gospodarczej do Izraela możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej:

http://een.ec.europa.eu/events/mission-growth-israel-24-26-june

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
tel: +48 85 682 51 87
e-mail: orzechowska@pfrr.pl