Misja gospodarcza do Indii, 11-19.12.2014r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej na udział w misji gospodarczej do Indii podczas INDIA ENGINEERING SOURCING SHOW w Mumbaju planowanej w terminie 11-19 grudnia 2014r.

Zgodnie z Regulaminem Wyjazdu w wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność gospodarczą minimum 18 miesięcy na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, działający w niżej wymienionych sektorach/specjalizacjach:

  • komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego
  • kontraktacja i dostawy przemysłowe
  • badania technologiczne i rozwój
  • maszyny dla przemysłu i maszyny elektryczne

Przewidywana liczba miejsc: 12 przedsiębiorstw

Termin nadsyłania wniosków: 10 listopada 2014 roku

Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.