Misja gospodarcza do Federacji Rosyjskiej, 17-19 czerwca 2013 r.

W dniach 17-19 czerwca 2013 r., odbywać się będzie pod patronatem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani misja gospodarcza do Federacji Rosyjskiej. Misja ma na celu wspieranie współpracy europejskich małych i średnich przedsiębiorstw z firmami rosyjskimi. Misja stanowi niepowtarzalną okazję do spotkania kluczowych rosyjskich liderów branży i przedsiębiorców, jak również regionalnych i krajowych przedstawicieli politycznych.

Misja skierowana jest do następujących sektorów:

 • obrabiarki / maszyny przemysłowe
 • nanotechnologia, mikro-i nano-elektronika, półprzewodniki
 • biotechnologia i optyka
 • budownictwo
 • leśnictwo przemysłowe
 • surowce
 • towary konsumpcyjne
 • przemysł spożywczy i napoje
 • tkanina
 • farmaceutyka
 • urządzenia medyczne

Europejskie przedsiębiorstwa pokrywają we własnym zakresie koszty podróży i zakwaterowania.

Ramowy program misji przedstawia się następująco:

 • poniedziałek, 17 czerwca – spotkania z przedstawicielami władz i przedsiębiorcami w Moskwie
 • wtorek, 18 czerwca – B2B Giełda kooperacyjna przedsiębiorców z Europy i Rosji, Moskwa
 • środa, 19 czerwca – wyjazd do Petersburga; spotkania z przedsiębiorcami rosyjskimi.

Więcej informacji na temat misji:

Thomas Steiert
e-mail: Thomas.STEIERT@ec.europa.eu
tel: +32 2 2992789