Misja gospodarcza do Chin

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w Giełdzie Kooperacyjnej organizowanej w dniu 19 lipca 2013 r. w Pekinie, w Chinach pod patronatem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajani.

Celem Spotkań jest nawiązanie współpracy i partnerstwa biznesowego pomiędzy chińskimi i europejskimi firmami w branżach, które są szczególnie ważne dla wzrostu gospodarczego.

Termin rejestracji upływa 10 lipca 2013 r.

Rejestracja firm odbywa się pod adresem: http://www.b2match.eu/m4g-eu-china

Udział w Giełdzie Kooperacyjnej jest bezpłatny. Koszty związane z wyjazdem i pobytem firma pokrywa we własnym zakresie.

W przypadku zainteresowania udziałem w Spotkaniach Kooperacyjnych, prosimy o kontakt:

Dorota Isajuk
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel: 85 740 86 83
fax: 85 740 86 85
e-mail: isajuk@pfrr.pl