Misja gospodarcza do Chin „Missions for Growth”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Chin – Chengdu w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Mission for Growth, która odbędzie się w dniach 21-23 października 2014r.

Misja gospodarcza do Chin jest organizowana w ramach projektu Komisji Europejskiej „Missions for Growth”, który ma na celu organizację misji gospodarczych dla przedsiębiorców z Unii Europejskiej. Misja zaplanowana w dniach 21-23 października 2014 jest następstwem zakończonej sukcesem misji gospodarczej organizowanej w Chinach w 2013 roku, która była zorganizowana pod przewodnictwem Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Antonio Tajaniego i Komisarza Potočnik.

Głównym celem misji gospodarczej do Chin jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej w działalności na rynku chińskim.

Misja skierowana jest dla przedsiębiorców z następujących obszarów działalności:

  • Ochrona środowiska
  • Energia odnawialna
  • Bio-farmacja i Bio-technologia
  • Nowoczesne rolnictwo (włącznie z rolnictwem ekologicznym, bezpieczeństwem i jakością żywności, pracami badawczo — rozwojowymi dotyczącymi nauk rolniczych i technologii)
  • Lotnictwo
  • ICT

Udział firm w misji gospodarczej to znakomita okazja do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, a także poznania specyfiki rynku chińskiego.

Program misji znajduje się tutaj .

Rejestracja i dodatkowe informacje na temat misji gospodarczej do Chin można uzyskać tutaj.

Rejestracja na spotkania biznesowe B2B:

https://www.b2match.eu/ninth-eu-china-cooperation-fair

Termin rejestracji: 1 lipiec — 16 październik 2014

Źródło: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/daniel-calleja/asia/china/index_en.htm

Opracowała:

Alicja Orzechowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
tel: + 48 85 682 51 87
e-mail: 
orzechowska@pfrr.pl