Misja gospodarcza do Arabii Saudyjskiej, 12-20.05.2015r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w imieniu Silesia Chamber of Commerce Ltd zaprasza zainteresowane firmy do udziału w misji gospodarczej do Arabii Saudyjskiej, która odbędzie się w dniach 12-20 maja 2015 roku.

W trakcie misji zostaną zorganizowane spotkania biznesowe B2B (Business to Business) z firmami saudyjskimi w Jeddah, Rijadzie i w Dammamie – trzech najważniejszych ośrodkach gospodarczych tego bogatego kraju.

Szczegóły programowe udziału w misji do Arabii Saudyjskiej oraz materiały zgłoszeniowe znajdują się tutaj.

Istnieje możliwość uzyskania (w ramach pomocy de minimis) refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, związanych z udziałem w misji. Tym samym realna kwota do uzyskania tytułem refundacji oscyluje w okolicach 35 – 45% kosztów udziału w misji.

Zgłoszonym uczestnikom misji organizator pomaga w procedurze pozyskiwania refundacji od etapu wypełniania wniosku do chwili rozliczenia projektu.

Dodatkowych informacji udziela:

Wioletta Zajkowska
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
tel: +48 85 653 74 50
email: zajkowska@pfrr.pl