Misja gospodarcza do Afryki Zachodniej „Missions for Growth”

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego zaprasza przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Republiki Zielonego Przylądka organizowanej w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Mission for Growth, która odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2014 r.

Przedstawiciele europejskich firm wraz z towarzyszącym im Dyrektorem Generalnym ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu będą mieli możliwość nawiązania współpracy z partnerami z innych krajów Afryki Zachodniej.

Przedsiębiorcy będą poszukiwać sposobów na wzmocnienie i rozbudowanie wzajemnej współpracy w obliczu niedawno podpisanej umowy o partnerstwie gospodarczym. W myśl tego porozumienia 16 krajów Afryki Zachodniej (Benin, Burkina Faso, Republika Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo oraz Mauretania) uzyskało długoterminowy, nie podlegający cłom czy kontyngentem, dostęp do rynku europejskiego.

Zarówno Unia Europejska, jak też i Republika Zielonego Przylądka mają ważny interes w zacieśnieniu dwustronnych stosunków gospodarczych i integracji rynku ku wzajemnemu pobudzaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Jako kluczowe dla współpracy zostały zidentyfikowane następujące sektory gospodarki:

  • przemysł lekki – tekstylia i obuwie,
  • agro-business,
  • energia odnawialna,
  • gospodarka wodna i rybołówstwo,
  • turystyka.

Misja odbędzie się w połączeniu z Międzynarodowymi Targami Zielonego Przylądka, które rozpoczynają się w dniu 19 listopada 2014 roku.

Więcej informacji na temat misji (w języku angielskim) znajdą państwo tutaj .

Rejestracja:

http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/additional/africa/cape-verde/registration-form_en.htm

Źródło: http://een.ec.europa.eu

Opracowała:

Alicja Orzechowska 
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Enterprise Europe Network
BISNEP Białystok
ul. Ks. I. Wierobieja 30 lok. 18
17-200 Hajnówka
Tel. + 48 85 682 51 87
e-mail: 
orzechowska@pfrr.pl