Misja firm branży spożywczej do Algierii oraz Francji, 24-29.05.2015r.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła nabór uzupełniający wniosków dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej w misji firm branży spożywczej do Algierii (Oran, Algier) oraz Francji – Nicea (Polsko Afrykańskie Forum Rolno-Spożywcze) odbywającej się w dniach 24-29 maja 2015r.

W Misji mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy na dzień złożenia Wniosku na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w następujących sektorach:

  • produkcja żywności,
  • dystrybucja żywności (jedynie wyspecjalizowani dystrybutorzy, mający udokumentowaną współpracę z kontrahentami z zagranicy, którzy mogą przedstawić i dołączyć do Wniosku faktury sprzedażowe – sprzedaż towarów za granicę),
  • innowacyjne rozwiązania technologiczne wykorzystywane w polskim rolnictwie w takich dziedzinach jak produkcja, przetwórstwo, nawożenie czy nowoczesne maszyny rolnicze,
  • produkcja maszyn rolniczych i maszyn stosowanych w przetwórstwie spożywczym.

Maksymalnie zgłoszony może zostać 1 przedstawiciel reprezentujący jednego przedsiębiorcę.

Przewidywana liczba miejsc w naborze: 1

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków: 29 kwietnia 2015 r. godzina 17:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w oryginale osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską pod adresem:

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa
z dopiskiem: BPW- Misja Algieria, Francja 2015

KONTAKT: paulina.wilamowska@paiz.gov.pl 

Więcej informacji tutaj.