Misja biznesowa do Chin i Japonii, 16-22.04.2016r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o naborze wniosków do udziału w Misji wysokiego szczebla z udziałem Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Phila Hogana do Chin i Japonii, która odbędzie się w dniach 16-22 kwietnia 2016 roku.

Misja będzie łączyć oficjalne wizyty komisarza Phila Hogana oraz działania promocyjne z udziałem delegacji biznesowych (przedstawicieli kluczowych sektorów w handlu UE), tj. seminaria, spotkania B2B i spotkania z mediami. Uczestnicy misji będą mieli możliwość prezentacji podczas seminariów i briefingów prasowych.

Ponadto Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w misji handlowej w Chinach lub tylko w Japonii bądź udział w całej misji handlowej w Chinach i Japonii. Misja rozpocznie się w Szanghaju (16-17 kwietnia 2016 r.), następnie Pekin (18-19 kwietnia 2016 r.) i Tokio (20-22 kwietnia 2016 r.).

Uczestnicy misji sami pokrywają koszty podróży i zakwaterowania. Tylko jedna osoba z firmy/organizacji oficjalnie może wziąć udział w delegacji.

Komisarzowi może towarzyszyć delegacja złożona z przedstawicieli kluczowych sektorów w handlu UE:

  • branża mleczarska,
  • mięsa wołowego/cielęcego,
  • mięsa wieprzowego,
  • win i alkoholi,
  • przetworzonych produktów rolnych,
  • produktów opatrzonych oznaczeniem geograficznym.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 15 lutego 2016 r. poprzez wysłanie formularza (formularz w załączeniu) mailowo na adres: agri-promotion-business-delegation@ec.europa.eu

W przypadku zainteresowania udziałem w misji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie takiej informacji również do wiadomości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie, informujemy, że Komisja Europejska podejmie decyzje w sprawie składu grupy do dnia 1 marca 2016 r.

Źródło: www.minrol.gov.pl