Mieli pomysły i chęci. Dostali wsparcie finansowe i mają pracę. We własnych firmach

Osoby, które wzięły udział w projekcie Startuj w Biznesie. Subregion bielski. pilotowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego otrzymały nie tylko dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia i wsparcie pomostowe (składki na ubezpieczenie społeczne na 12 miesięcy, oraz pokrycie kosztów m.in. księgowości przez pół roku). Wzięły także udział w cyklu szkoleń, dzięki którym otrzymały praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu działalności.

Uczestnicy

Uczestnicy projektu Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego to osoby, które miały problemy ze znalezieniem pracy. Dzięki wsparciu mają już swoje firmy.

– Wsparcie w ramach projektu jest nie byle jakie – cieszy się Jarosław Łaźny, geodeta, który wrócił do wykonywania zawodu. – Dostałem dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego do mojej pracy. A jest on dość kosztowny i nie byłoby mnie stać na taką inwestycję. Do tego mogę być spokojny o składki ZUS, bo są one opłacane przez 12 miesięcy w ramach projektu. Wszystko to daje mi komfortowy start na rynku. Gdybym miał wziąć kredyt na sprzęt i jeszcze opłacać składki, to nie wiem czy bym się zdecydował. To są obciążenia , które skutecznie zniechęcają do podjęcia działalności, która zazwyczaj na początku dużych zysków nie przynosi.

Pan Jarosław jest jedną z 29 osób, które otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności w ramach projektu Startuj w biznesie. Subregion bielski. Projekt ten jest realizowany w ramach Działania 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wartość całego projektu to 1 345 000,80 zł.

Cykl szkoleń

Osoby, które wzięły udział w projekcie otrzymały nie tylko dofinansowanie na zakup niezbędnego wyposażenia i wsparcie pomostowe (składki na ubezpieczenie społeczne na 12 miesięcy, oraz pokrycie kosztów m.in. księgowości przez pół roku). Wzięły także udział w cyklu szkoleń, dzięki którym otrzymały praktyczną wiedzę przydatną w prowadzeniu działalności.

– Poznaliśmy m.in. podstawy księgowości oraz techniki negocjacji – opowiada Jarosław Łaźny. – Oczywiście wielu rzeczy muszę się nauczyć w praktyce, ale w przypadku księgowości mam przynajmniej orientację. A techniki negocjacji przydadzą mi się w kontaktach z klientami. Co prawda, pole do negocjacji cen w tej branży jest mocno ograniczone przepisami, ale te i wiele innych kwestii klientowi trzeba umieć wyjaśnić.

– Projekt „Startuj w biznesie. Subregion bielski” realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego skierowany był do tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z biznesem – mówi Andrzej Parafiniuk, prezes PFRR w Białymstoku. – Przede wszystkim chodziło o osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne, po 50 roku życia i o niskich kwalifikacjach. Takie, których sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo niekorzystna.

Fundusze na start

No i właśnie wśród tych 29 osób są: pan, który pracował tu i tam, ale nigdzie na stałe i rzadko w zawodzie; geodeta, który po okresie przerwy chce wrócić do zawodu; pani, której skończył się urlop wychowawczy itd. Czyli osoby, które miały swój pomysł na biznes, tylko często brakowało im funduszy na start, a nie mogły sobie pozwolić na to, by przez kilka początkowych miesięcy dokładać do interesu.

– Nastawieni byliśmy na, można powiedzieć, zwyczajne, przyziemne działalności i rzeczywiście głównie takie wnioski otrzymaliśmy – przyznaje prezes PFRR. – Są to przede wszystkim osoby, które chcą dostarczać w swoich miastach i gminach podstawowe, codzienne usługi. Są to stosunkowo proste biznesy, na które jednak istnieje duże zapotrzebowanie. Firmy w tych branżach dają miejsce pracy nie tylko właścicielowi, ale też innym. Nasz projekt otwiera bardzo szeroko drzwi właśnie dla tych, którzy chcieliby spróbować sił we własnym biznesie, ale wcześniej nie mieli takiej możliwości lub się nie odważyli.

Dzięki projektowi w powiatach bielskim, hajnowskim i siemiatyckim powstało 29 firm głównie w branży usługowej: ogrodnicza, krawiecka, fryzjerska, geodezyjna, opieka nad osobami starszymi, odnawianie mebli, lakiernictwo samochodowe, filmowanie, marketing, budowlana, gastronomia, tłumaczenia, doradztwo, turystyka, fitness, księgowość itd.


Źródło: https://poranny.pl/mieli-pomysly-i-checi-dostali-wsparcie-finansowe-i-maja-prace-we-wlasnych-firmach/ar/13531350