Międzynarodowa Konferencja Eko Forum w Supraślu – będzie m.in. o elektromobilności i o problemach gmin z obszaru Natura 2000

Samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów i wiele urządzeń zasilanych energią solarną – to wszystko będzie można obejrzeć podczas Targów Elektromobilności, które będą jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowej Konferencji Eko Forum w Supraślu. V Międzynarodowa Konferencja – Eko Forum odbędzie się w dniach 26-28 maja 2019 roku w Supraślu. Organizatorzy (Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii, Gmina Supraśl, OZEON Sp. z o.o. ) zapowiadają obecność na imprezie przedstawicieli rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. Łącznie w konferencji weźmie udział ponad 200 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Białorusi oraz Rosji.

Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach:

 • Targi Elektromobilności – na Supraskim Rynku,
 • Międzynarodowa Konferencja – w Hotelu Borowinowy Zdrój.

Sama konferencja też została podzielona na dwie części.

 • W pierwszej zostaną przedstawione prezentacje nt. ekodotacji, klastrów energii, elektromobilności i szeroko pojętych rozwiązań z zakresu Smart City.
 • Druga część będzie dotyczyła dwóch obszarów tematycznych: ekologicznego transportu – w tym panelu dyskusyjnym będą poruszane zagadnienia związane z rozwiązaniami dedykowanymi samorządom i Ekoenergetyka – tu podczas dyskusji paneliści będą omawiać zrealizowane inwestycje oraz przyszłość tzw. zielonej energii.

Eko Forum to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.
Wydarzenie honorowym patronatem objęły: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałek Województwa Podlaskiego.

PROGRAM V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI* 
26-28 maja 2019 r. – Supraśl, Hotel Borowinowy Zdrój

26.05.2019 r. (Rynek w Supraślu) 
9:00 – 17:00 Targi Elektromobilności (w programie prezentacja pojazdów elektrycznych, hybrydowych, stacji do ładowania, urządzeń solarnych oraz OZE)

27.05.2019 r. (Hotel Borowinowy Zdrój – Supraśl, ul Zielona 
9:00 – 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 – 10:10 Otwarcie konferencji Dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla
10:10 – 10:20 Przemówienia okolicznościowe
10:20 – 10:30 Wręczenie Eko Certyfikatów
10:30 – 10:50 Jak rozwijać gminę na obszarze Natura 2000 Dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla
10:50 – 11:10 Ekodotacje z NFOŚiGW Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW
11:10 – 11:30 Program „Czyste Powietrze” Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska
11:30 – 11:50 Dofinansowanie ze środków RPOWP Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
11:50 – 12:10 Dobre praktyki w zakresie zakładania klastrów energii Dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.
12:10 – 12:30 Inwestycje w OZE okiem instalatora Roman Tabaka – Prezes Zarządu T&T PROENERGY Sp. z o.o.
12:30 – 12:50 Dylematy gmin z obszaru Natura 2000 Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego
12:50 – 13:00 Pytania/Dyskusja
13:00 – 13:30 Przerwa kawowa 27.05.2019 r. (Hotel Borowinowy Zdrój – Supraśl, ul Zielona
13:30 – 14:15 PANEL DYSKUSYJNY „EKOLOGICZNY TRANSPORT”

 • Sławomir Mazurek – Wiceminister Środowiska
 • Paweł Sałek – Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska
 • Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW
 • Marcin Szczudło – Wiceprezes Zarządu PGNiG Obrót Detaliczny
 • Dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla
 • Jan Perkowski – Starosta Białostocki
 • Grzegorz Jakuć – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego

14:15 – 14:30 Pytania/Dyskusja
14:30 – 15:15 PANEL DYSKUSYJNY „EKOENERGETYKA”

 • Marzena Skąpska – Dyrektor Departamentu Innowacji KOWR Przedstawiciel WFOŚiGW w Białymstoku
 • Dr Arkadiusz Sekściński – p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.
 • Dr Marek Adamowicz – Politechnika Gdańska
 • Dr Tomasz Madras – Politechnika Białostocka
 • Dr hab. Maciej Zajkowski – Politechnika Białostocka
 • Andrzej Parafiniuk – Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

15:15 – 15:30 Pytania/Dyskusja
20:00 – 24:00 Wieczór Branżowy

28.05.2019 r. (Hotel Borowinowy Zdrój – Supraśl, ul Zielona 
10:00 – 12:00 Okrągły stół OZE Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
12:00 – 14:00 Zwiedzanie Supraśla Dr Radosław Dobrowolski – oprowadzi uczestników po najciekawszych miejscach w Supraślu, opowiadając ich barwną historię

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKO FORUM poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości.

Więcej informacji i możliwość rejestracji – na stronie: www.ekoforum.info