Marszałek województwa podlaskiego w Izbie Przemyslowo-Handlowej w Białymstoku. Przedsiębiorcy zasypali go uwagami na temat rozwoju regionu

„(…) – Doprowadziliśmy do tego, że procedura oceny wniosków trwa 10 dni. Nie dłużej. Po tym terminie przedsiębiorca już wie, czy dostał dotacje czy nie – podkreślił w dalszej, dyskusyjnej części spotkania Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Argumentu tego szef PFRR użył, żeby pokazać, że można bez szkody dla jakości przyznawania firmom wsparcia funduszami unijnymi uprościć i przyspieszyć niezbędne procedury. Przykład ten dotyczył obsługi grantów na innowacje – fundacja po raz kolejny już wygrała konkurs, w którym została operatorem tego wsparcia dla podlaskich firm.

– Udało się nam doprowadzić do tego, że te granty trafiły do małych firm, które przez te kilkanaście lat nie dostały żadnego wsparcia z UE! Czyli weszły do tego systemu firmy, które nigdy wcześniej nie dały rady przebrnąć przez te wymogi – mówił Andrzej Parafiniuk. – Może to jest może wskazówka, żeby w przyszłej perspektywie finansowej niektóre projekty grantowe powierzać do realizacji właśnie operatorom zewnętrznym?

Prezes Parafiniuk przeskoczył z wątku funduszy unijnych na wątek eksportu jako koniecznego kierunku rozwoju podlaskich firm, który może im pomóc w przełamaniu tych negatywnych trendów widocznych w pokazanej wcześniej diagnozie gospodarki regionu. (…)”


Źródło: https://poranny.pl/marszalek-wojewodztwa-podlaskiego-w-izbie-przemyslowohandlowej-w-bialymstoku-przedsiebiorcy-zasypali-go-uwagami-na-temat/ar/13978445