Marka Polskiej Gospodarki – konferencja podsumowująca w Białymstoku, 27.02.2019r.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji: „Postaw na Polską Markę”, która odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Hotelu Esperanto& Restauracja Kawelin, ul. Legionowa 10/209 w Białymstoku.

Głównym celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych efektów realizacji projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, budowanie świadomości istnienia Marki Polskiej Gospodarki, zachęcenie przedsiębiorców do rozwijania działalności oraz aktywnego wchodzenia na rynki zagraniczne, a także wspólne wypracowanie rozwiązań dla dalszej realizacji projektu.

Konferencja jest wydarzeniem skierowanym do przedsiębiorców, w szczególności z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedstawicieli np. instytucji wspierających rozwój przedsiębiorstw, organizacji zrzeszających przedsiębiorców, samorządu terytorialnego, instytucji szkolnictwa wyższego, jednostek naukowych, Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Podczas pierwszej części konferencji zostaną zaprezentowane informacje na temat instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze rozwoju eksportu i inwestycji. Część druga wydarzenia będzie poświęcona omówieniu i przedyskutowaniu z uczestnikami konferencji obszarów istotnych dla działalności przedsiębiorstw.

Link do branż priorytetowych: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/rusza-ii-edycja-programu-brand

Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy darmowe materiały konferencyjne i gadżety, a także przerwę kawową oraz lunch.

Zapraszamy również do odwiedzenia stoiska sieci Enterprise Europe Network (EEN), które będzie dostępne w trakcie trwania konferencji, aby porozmawiać z naszymi konsultantami o możliwościach wsparcia, jakie oferuje sieć.

Zgłoszenia

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres e-mail: konferencja@crps.pl  w terminie do 26.02.2019 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.crps.pl/news/171/47/Postaw-na-Polska-marke.html

Ilość miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:

  • Barbara Jegorow; tel: 533 316 131
  • Martyną Majkrzak; tel: 690 901 205