MAPKA

Projekt „Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery MAPKA” jest odpowiedzią na obecną sytuację na rynku pracy, w której to wykwalifikowani ludzie, absolwenci szkół i uczelni wyższych, pozostają bez pracy. Czy to znaczy, że nie są wystarczająco wykwalifikowani? Owszem są, ale w nieodpowiednim w danym momencie kierunku. Powstaje pytanie jak temu zaradzić? Odpowiedzią jest projekt MAPKA — Młodzieżowa Akademia Planowania Kariery.

Zobacz też nas na Facebooku: www.facebook.com/projekt.mapka

Czym jest projekt MAPKA?

Przedsiębiorczość wśród młodzieży ciągle wydaje się być czymś abstrakcyjnym i nieosiągalnym. Robić to co się lubi, nie jest czymś powszechnym i nie oszukujmy się – każdy z nas chciałby tak żyć. Dzięki MAPCE już dziś młodzież będzie wiedziała, co zrobić za rok czy dwa, żeby spełnić marzenie większości nieszczęśliwych pracowników i czerpać korzyści np. z własnego hobby. Chcemy pokazać, że każde marzenie może być zrealizowane poprzez własną firmę. Chcemy udowodnić, że każdy może być lepszym lub gorszym szefem własnej firmy, być niezależnym, co jest cechą ludzi zaradnych. Przedsiębiorczych. Pozostaje jednak kwestia, wyboru kierunku przyszłego rozwoju.

Setny na rynku ekonomista, czy deficytowy specjalista z zakresu projektowania systemów hydraulicznych? Czy tylko praca w biurze może być wyzwaniem intelektualnym? Na pewno NIE.

Dzięki zaangażowaniu specjalistów z zakresu doradztwa zawodowego, uczestnicy projektu będą mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki kierunek dalszego rozwoju wybrać. Poznają, że te najbardziej podstawowe zawody są dzisiaj deficytowe i zapotrzebowanie na nie rośnie! Dzięki projektowi pojadą i dotkną zaawansowanych urządzeń, zobaczą jak wygląda proces produkcji, przy którym niezbędni są nie tylko menedżerowie, ale również wysoko wykwalifikowani pracownicy, o unikatowych umiejętnościach.

Szereg szkoleń, warsztatów i doradztwa pozwoli młodzieży na dostrzeżenie szans w ich własnym otoczeniu i spojrzenie na przyszłość z zupełnie innej perspektywy.

Wiemy, że młodzież z regionów objętych projektem jest i będzie bardzo aktywna. Wspierając ich projektem MAPKA pracujemy wspólnie na lepszą przyszłość.

Rezultaty:

W związku z początkowym etapem realizacji projektu nie zostały jeszcze podjęte bezpośrednie działania merytoryczne skierowane do młodzieży.

To co udało się osiągnąć do tej pory:

 • Dokumentacja warsztatowo — szkoleniowa, która posłuży jako podstawa merytoryczna planowanych warsztatów i szkoleń.
  Dokumentacja jest dostosowana indywidualnie do potrzeb grupy docelowej. Nauka poprzez zabawę, gry symulacyjne itp.
 • Dokumentacja doradcza, która posłuży za podstawę prowadzenia doradztwa i poradnictwa indywidualnego.
  Dokumentacja jest również stworzona specjalnie na potrzeby projektu i dostosowana do potrzeb młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, która między innymi jest beneficjentem projektu.
 • Wizualizacja projektu: logotyp, ulotki promocyjne (1000szt.), plakaty promocyjne (100 szt,), papier firmowy.

Działania merytoryczne konsorcjum planuje realizować od października 2011 — zgodnie z harmonogramem.

Projekt przewiduje:

 • 900 godzin poradnictwa i doradztwa indywidualnego
 • Prawie 600 godzin szkoleń i warsztatów
 • Wyjazdy studyjne do firm
 • Spotkania z przedsiębiorcami
 • Komunikację za pomocą narzędzi internetowych (Facebook, NK.pl, inne)
 • Opiekę ekspertów i praktyków z dziedziny przedsiębiorczości