Linki

Linki do innych stron dotyczących dotacji:

www.poig.gov.pl – oficjalna strona internetowa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

www.parp.gov.plPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.miir.gov.plMinisterstwo Inwestycji i Rozwoju

www.uokik.gov.plUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

www.funduszeeuropejskie.gov.plPortal Funduszy Europejskich

www.mpit.gov.plMinisterstwo Przedsiębiorczości i Technologii