Konsultant subregionalny

marzec 2006 – styczeń 2007

Konsultant Subregionalny

WARTOŚĆ

Wartość projektu wynosi 129 732,00 PLN

OPIS PROJEKTU I CEL

Wspieranie działań związanych z podnoszeniem poziomu innowacyjności regionu, promocja rozwiązań innowacyjnych generowanych w regionie, ustanowienie sieci współpracy w celu wymiany informacji i wiedzy na rzecz przedsiębiorców poprzez organizację spotkań, szkoleń, seminariów i warsztatów, udział w tworzeniu bazy danych potrzeb i ofert technologicznych

EFEKTY

  • Zorganizowanie spotkań szkoleń i warsztatów dla co najmniej 50 przedstawicieli mikro przedsiębiorstw, 25 małych przedsiębiorstw, 10 średnich przedsiębiorstw oraz 15 samorządów w każdym z subregionów.
  • Opracowanie katalogu potrzeb i ofert technologicznych w subregionach Bielsk Podlaski i Suwałki.
  • Opracowanie katalogu instytucji wsparcia biznesu w subregionach Bielsk Podlaski.
  • Promocja działalności Konsultanta Subregionalnego.
  • Przeprowadzenie 20 specjalistycznych usług eksperckich w każdym subregionie.

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet w Białymstoku

PARTNERZY

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna
  • T-Matic Grupa Computer Plus