Konsultacje #SolidarnizUkrainą – cykl indywidualnych konsultacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców, dofinansowania miejsc pracy, dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz współpracy zagranicznej, 14.04.2022r.

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza na cykl indywidualnych konsultacji z zakresu zatrudniania cudzoziemców, dofinansowania miejsc pracy, dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz współpracy zagranicznej. Konsultacje odbędą się w dniu 14 kwietnia 2022 r. (czwartek) w formie online.

Konsultacje organizowane są w ramach cyklu wydarzeń on-line  – webinariów i konsultacji mających na celu wsparcie lokalnego środowiska biznesowego i podlaskich przedsiębiorców w zakresie informacji na temat zatrudniania cudzoziemców, dofinansowania miejsc pracy, dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz nawiązywaniu współprac zagranicznych.

Konsultacje będą prowadzone indywidualnie w formie online. Zainteresowane firmy będą mogły skorzystać z jednej konsultacji (1 firma – 1 konsultacja). Czas trwania indywidualnej konsultacji to 30 minut. Ilość miejsc ograniczona (6 firm na każde konsultacje).

ZGŁOSZENIA

Po rejestracji na formularzu rejestracyjnym online (dostępnym na dole strony) i wybraniu tematu konsultacji oraz wpisaniu pytania/pytań do eksperta firma na wskazany przy rejestracji adres e-mail do kontaktu otrzyma indywidualny link wraz datą i wyznaczoną godziną konsultacji. Konsultacje odbywać się będą 14 kwietnia 2022r. w godzinach 9.00–13:00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy do rejestracji na konsultacje za pośrednictwem formularza online. W formularzu będą mogli Państwo określić dokładniej jaki problem chcecie omówić, co umożliwi naszym ekspertom dobre przygotowanie się do rozmowy, a Państwo zyskają szybką, sprawdzoną i rzetelną informację zwrotną.

ukraina-flaga-pasek

TEMATYKA KONSULTACJI

1. #SolidarnizUkrainą – konsultacje dotyczące zatrudniania cudzoziemców

W ramach spotkania z ekspertem – Panem Łukaszem Żakiem będą mogli Państwo przeanalizować konkretne zagadnienie związane wyłącznie z Państwa firmą, w formie indywidualnej, specjalistycznej konsultacji (0,5h). Zakres konsultacji obejmuje zagadnienia zatrudniania cudzoziemców w praktyce z uwzględnieniem zmian po nowelizacji przepisów w roku 2022 oraz przepisami dotyczącymi pobytu i pracy obywateli Ukrainy po 24 lutego 2022 r.

2. #SolidarnizUkrainą – konsultacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców, wsparcia tworzenia miejsc pracy, dofinansowania podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników

W ramach spotkania z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy będą mogli Państwo przeanalizować konkretne zagadnienie związane wyłącznie z Państwa firmą, w formie indywidualnej, specjalistycznej konsultacji. Zakres tematyczny spotkania może obejmować, m.in.: zatrudnianie osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców, wsparcie tworzenia miejsc pracy, dofinansowanie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników.

3. #SolidarnizUkrainą – konsultacje dotyczące dofinansowania rozwoju przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym i krajowym, aktualnie oferowanych dotacji i pożyczek, zasady ubiegania się o wsparcie

W ramach spotkania z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego będą mogli Państwo przeanalizować konkretne zagadnienie związane wyłącznie z Państwa firmą, w formie indywidualnej, specjalistycznej konsultacji. Zakres tematyczny spotkania może obejmować, m.in.: dofinansowanie rozwoju przedsiębiorstw na szczeblu regionalnym i krajowym, aktualnie oferowane dotacje i pożyczki, zasady ubiegania się o wsparcie.

4. #SolidarnizUkrainą – konsultacje dotyczące wychodzenia na rynki zagraniczne i nawiązywania nowych relacji biznesowych, formy promocji zagranicznej (online i osobiście, spotkania b2b, misje handlowe)

W ramach spotkania z pracownikiem ośrodka Enterprise Europe Network będą mogli Państwo przeanalizować konkretne zagadnienie związane wyłącznie z Państwa firmą, w formie indywidualnej, specjalistycznej konsultacji. Zakres tematyczny spotkania może obejmować, m.in.: wychodzenie na rynki zagraniczne i nawiązywanie nowych relacji biznesowych, formy promocji zagranicznej (online i osobiście, spotkania b2b, misje handlowe).

ukraina-flaga-pasek

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY