Konkurs Technotalent 2018

Od 10 września do 16 października 2018 roku trwa przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2018. Organizatorem piątej jubileuszowej edycji przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty. Współorganizatorami są Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku oraz PKO Bank Polski. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Celem konkursu jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Tegoroczne kategorie konkursowe to: Technika, Wyzwanie Społeczne, Biznes, Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 oraz Inspiracje 2018.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zachęca do wizyty na stronie http://technotalenty.pl/konkurs2018/, gdzie znajduje się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich latach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Nowością tegorocznej edycji jest specjalna nagroda 5-lecia Konkursu Technotalent 2018. Na gali rozdania nagród 11 grudnia zostaną wręczone tytuły Technotalenta 5-lecia Konkursu Technotalent trzem najbardziej wyróżniającym się talentom ze wszystkich dotychczasowych edycji Konkursu Technotalent.

Cel i uczestnicy konkursu

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, doktoranci i absolwenci w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespoły, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Prace konkursowe, czyli filmy i prezentacje ocenią Kapituły Konkursu złożone z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni po pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych a następnie na etapie finałowym – zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i specjalne. W piątej edycji Konkursu Technotalent do wygrania są nagrody finansowe, których łączna wartość wynosi 51 000 zł oraz nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez Fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

W północno-wschodniej Polsce potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet sprowadzać je do regionalnych firm.

Opis kategorii konkursu Technotalent 2018

  1. Technika – pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
  2. Biznes – projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.
  3. Wyzwanie Społeczne – idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.
  4. Technotalent Politechniki Białostockiej 2018 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowany jest do studentów, absolwentów, doktorantów Politechniki Białostockiej oraz do jej pracowników.
  5. Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku.
  6. Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018 – Projekt badawczy realizowany w środowisku uczelni. Kategoria skierowana do studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  7. Inspiracje 2018 – Odkrywcze i inspirujące rozwiązania z pogranicza designu, architektury, sztuki i techniki.

Udział uczelni z regionu

W tegorocznym konkursie, podobnie jak w ubiegłym roku Fundacja Technotalenty współpracuje z 3 największymi uczelniami wyższymi w Białymstoku: Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Politechniką Białostocką. Jest to efekt tego, że uczelnie dostrzegają potrzebę wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny. Uczelnie chcą pokazać środowisku akademickiemu, że zależy jej na tym, aby prace prowadzone na uczelni, niezależnie od ich formy czy tematyki, były odpowiednio wspierane. Dodatkowo zależy im na motywowaniu pracowników akademickich, studentów, doktorantów i absolwentów do tworzenia pomysłów użytkowych. Współpraca z Fundacją Technotalenty jest jednym z wielu działań, które mają promować postawy przedsiębiorcze i prowadzić do komercjalizacji pomysłów powstałych na uczelni.

Partnerzy konkursu

Partnerzy Konkursu Technotalent 2018 Województwo Podlaskie, Santander Bank Polska S.A., Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Unicell Poland, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Patronaty honorowe

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku, prezydenta Miasta Łomża, Prezydenta Miasta Ełku oraz Prezydenta Miasta Suwałk.

Harmonogram konkursu

Data Wydarzenie
10.09. 2018 r. – 16.10.2018 r. Rekrutacja projektów.
26.09. 2018 r. Z Technotalentami przy kawie, czyli coroczne spotkanie finalistów Konkursu Technotalent z partnerami fundacji.
08.11. 2018 r. Ogłoszenie listy finalistów.
12.11. 2018 r. – 20.11.2018 r. Szkolenia dla Finalistów.
26.11.2018r. Finał Konkursu w kategoriach Technotalent Politechniki Białostockiej 2018, Technotalent Uniwersytetu w Białymstoku 2018, Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2018, Inspiracje 2018.
27.11.2018 r. Drugi dzień finałów w kategoriach Technika, Wyzwania Społeczne, Biznes.
11.12. 2018 r. Gala Finałowa Konkursu.

 Statystyki Konkursu w latach 2014-2017

Edycja Konkursu  2014 2015 2016 2017 Razem
Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach konkursowych – Technika – 51

– Design – 41

– Wyzwanie Społeczne – 50

Razem 142

Biznes- 16

Technika- 27

Design- 18

Wyzwanie Społeczne – 35

Razem 96

Biznes- 43

Technika – 49

Technotalent PB – 48

Razem 140

Technika – 77

Biznes – 22

Wyzwania Społeczne – 40

Technotalent PB 2017 – 45

Technotalent UwB – 6

Technotalent UMB 2017 – 10

Inspiracje 2017 – 55

Razem 255

633
Uczestnicy 136 87 149 233 605
Opiekunowie 22 21 35 38 116
Projekty uczniowskie 21 15 19 22 77
Projekty zespołowe 29 26 50 82 187
Wszystkie projekty bez względu na liczbę zgłoszeń 91 61 87 109 348