Konkurs Technotalent 2015

Zapraszamy do udziału w Konkursie Technotalent 2015, który jest organizowany przez Fundację Technotalenty. Współorganizatorami są: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

W konkursie zgłaszać można prace w postaci projektów już zrealizowanych, projektów w trakcie realizacji lub projektów planowanych do realizacji. Do wygrania w kategoriach: Technika, Design oraz Biznes są nagrody główne w wysokości 30 tys. zł. Dodatkowo, każdy projekt może zostać zgłoszony w kategorii Wyzwanie społeczne i zdobyć nagrodę specjalną. Jednocześnie, Fundacja Technotalenty wręczy nagrodę finansową za najlepszy projekt uczniowski, wybrany spośród wszystkich zgłoszeń oraz nagrodę finansową dla opiekuna projektu (nauczyciela).

Do udziału w konkursie Technotalent 2015 organizatorzy serdecznie zapraszają osoby z regionu północno-wschodniej Polski. Specjalny bonus dla wszystkich uczestników Konkursu Technotalent 2015 to możliwość uczestniczenia w programie wsparcia merytorycznego, który jest planowany do realizacji w roku 2016.

Bieżącą edycję konkursu patronatami honorowymi objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Gospodarki, Minister Infrastruktury i Rozwoju, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Marszałek Województwa Podlaskiego, Rektor Politechniki Białostockiej, Kurator Oświaty w Białymstoku , a partnerami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku i Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Koncepcja kategorii konkursowych ma na celu zainteresowanie możliwie szerokich grup uczestników.

kategorii „Technika” nagradzane będą: pomysł lub projekt nowego produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Kategoria „Design” dotyczy projektu nowego produktu lub wzoru użytkowego, który jest wyrazem poszukiwań projektowych w obszarze estetyki, funkcjonalności, mody z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub nowych surowców.

Trzecią kategorią jest „Biznes”, w której można zgłosić projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

Dodatkowo, każdy z projektów można zgłosić równolegle do kategorii „Wyzwanie Społeczne”, jeżeli jest to rozwiązanie związane z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne.

Zgłoszenie projektów i pomysłów do konkursu możliwe jest w innowacyjnej formie od 14 września 2015 r. (film o projekcie może być przygotowany nawet telefonem komórkowym) poprzez stronę:

www.technotalenty.pl/konkurs2015,

na której znajduje się formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz niezbędne informacje organizacyjne (regulamin konkursu, oraz szczegółowy harmonogram).

Kierownikiem Biura Organizacyjnego Konkursu jest Pani Marta Andrukiewicz: e-mail: fundacja@technotalenty.pl, kom.: 732 624 779.