Konkurs Technotalent 2014

W dniu 15 września 2014 roku rozpoczęła się pierwsza edycja konkursu Technotalent 2014, którego organizatorem jest Fundacja Technotalenty. Celem konkursu jest identyfikacja i wsparcie rozwoju zdolnych mieszkańców województwa podlaskiego, uczniów, studentów, absolwentów i pracowników, w wieku od 18 do 30 lat, którzy realizują, zrealizowali lub planują zrealizować innowacyjne projekty techniczne, wzornicze lub społeczne.

PUczestnicy mogą startować w trzech kategoriach konkursowych: TechnikaDesign oraz Wyzwanie społeczne. Można zgłaszać wszelkie projekty i koncepcje stworzone w ciągu ostatnich trzech lat, także i te, które uczestniczyły wcześniej w innych konkursach lub zostały zgłoszone aktualnie do innych konkursów. Warunkiem kwalifikacji zgłoszonych prac będzie wykorzystanie nowoczesnych technologii. Zgłoszone projekty będą oceniane na podstawie filmu lub prezentacji przedstawiających pracę konkursową. Konkurs będzie podzielony na etapy, a finaliści (po pięć projektów w każdej kategorii) zaprezentują się na specjalnym wydarzeniu z udziałem publiczności i mediów.

Finaliści otrzymają nagrody główne Współorganizatora konkursu, a każdy z laureatów ma szansę na nagrodę specjalną. Konkurs jest również możliwością zaprezentowania swojego talentu czołowym przedsiębiorstwom z regionu, które poszukują utalentowanych osób na miejsca stażu, praktyk, czy pracy w swoich firmach.

Fundatorem trzech nagród głównych w wysokości po 10 tysięcy złotych każda jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego- Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała Kapituła złożona z ekspertów wywodzących się z Fundacji Technotalenty, firm oraz instytucji patronujących i wspierających całość przedsięwzięcia.

Należy podkreślić, że konkurs jest pierwszym z trzech głównych działań spójnego programu wsparcia talentów opracowanego przez Fundację Technotalenty. Drugim przedsięwzięciem będzie realizacja projektów przez zidentyfikowane w konkursie talenty, dobrane w interdyscyplinarne zespoły.

Fundacja Technotalenty założona została przez menedżerów podlaskich firm: APS SA, Promotech, CFT Polska, Grupa Biznes Polska, IBiA VIVADE, w lutym 2014 r.

Współorganizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa, a patronują mu Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

Partnerami konkursu są: Wojewódzki Urząd Pracy, Kuratorium Oświaty, Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, a także czołowe firmy regionu.

Program Konkursu Technotalent 2014 (219kB)