Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2017

Zapraszamy podlaskie mikrofirmy do udziału w Konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku, którego celem jest promocja i wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do aktywności gospodarczej na lokalnych rynkach oraz zakładania własnych firm. W konkursie nagradzani są przedsiębiorcy, których sukces stanowi przykład efektywnego biznesu oraz innowacyjnego myślenia gospodarczego. Konkurs ten organizowany jest od 2005 roku i w dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 2500 przedsiębiorców. W gronie blisko 120 nagrodzonych znalazły się podmioty o różnym charakterze działalności.

Kategorie konkursowe

Mikroprzedsiębiorca kategoria uniwersalna dla wszystkich Mikroprzedsiębiorców
Senior kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność przed 1 stycznia 2011 roku
Progres kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność między 1 stycznia 2011 a 31 grudnia 2014 roku
Start kategoria dla Mikroprzedsiębiorców, którzy zarejestrowali działalność po 1 stycznia 2015 roku
Młody Biznes kategoria dla Mikroprzedsiębiorców urodzonych po 1 stycznia 1988 roku

Udział w konkursie

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający poniżej 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów Euro.

Zgłoszenia do Konkursu można dokonać w dniach od 1 do 31 marca 2018 roku na stronie konkursu: www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

Ocena Zgłoszonych Mikroprzedsiębiorstw

Kapituła Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, składająca się z autorytetów w dziedzinach związanych z prowadzeniem biznesu ocenia m.in.:

  • pomysł na firmę i jego ewolucję, umiejętność przezwyciężania trudności przy tworzeniu i rozwoju firmy,
  • nowatorstwo w stosunku do podobnych przedsięwzięć,
  • strategię oraz sposób prowadzenia działalności sprzyjający rozwojowi firmy,
  • wpływ prowadzonego biznesu na rodzinę oraz lokalną społeczność,
  • markę – główny produkt lub usługę, a także sposoby dystrybucji i promocji.

Do udziału w konkursie zapraszamy w szczególności firmy, które wyróżniają się ciekawymi i innowacyjnymi rozwiązaniami biznesowymi. Mile widziane są mikroprzedsiębiorstwa, których wizja rozwoju sięga rynków globalnych.

Gala Finałowa

Zwieńczeniem konkursu będzie Gala Finałowa w czerwcu 2018 r. podczas której wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia. Wydarzenie będzie również okazją do rozmów na temat przyszłości mikroprzedsiębiorczości w Polsce oraz okazją do spotkania środowisk przedsiębiorców, którzy swój biznes traktują jako wyzwanie służące rozwojowi gospodarczemu w Polsce oraz lokalnym społecznościom.

Kontakt dla uczestników

e-mail: kontakt@mikroprzedsiebiorcaroku.com

konkurs-mikroprzedsiebiorca-roku-2017-plakat

Organizatorzy

konkurs-mikroprzedsiebiorca-roku-2017-organizatorzy