Konkurs fotograficzny pt. „Trzecia wizyta Mikołaja Joulupukki z Rovaniemi w Białymstoku”

6 grudnia 2015 r., w Mikołajki, Białystok po raz kolejny odwiedzi najprawdziwszy Mikołaj z Rovaniemi w Finlandii. W związku z tym niesamowitym wydarzeniem Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego oraz Konsulat Honorowy Finlandii w Białymstoku zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym pt. „Trzecia wizyta Mikołaja Joulupukki z Rovaniemi w Białymstoku”.

Zabierz ze sobą na Rynek Kościuszki telefon, aparat czy tablet i zrób pomysłowe zdjęcie z wydarzeń towarzyszących wizycie Mikołaja „Joulupukki” w Białymstoku.
Czekamy na Twoją inwencję twórczą!

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej (I kategoria) oraz uczniów klas 1-3 gimnazjum (II kategoria) z województwa podlaskiego.

Zgłoszenia do udziału w konkursie dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka poprzez wiadomość email konkurs@pfrr.pl na podstawie załączonych do wiadomości email zdjęcia w formie elektronicznej w formacie .jpg o rozdzielczości nie mniejszej niż 600×800 pikseli oraz skanów podpisanych dokumentów:

  • formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu;
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych autora zdjęcia oraz zgody na nieodpłatną publikację zdjęcia (Załącznik nr 2).

Oryginały podpisanych Załączników należy dosłać/dostarczyć do 18 grudnia 2015r. na adres:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Spółdzielcza 8
15-441 Białystok
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”.

Czas nadsyłania zdjęć: od 6 grudnia 2015 r. do 13.12.2015 r. do godz. 23:59.

Do dnia 18.12.2015 roku organizatorzy konkursu wybiorą 10 nominowanych zdjęć z każdej kategorii wiekowej, spośród których Kapituła Konkursu wybierze I nagrodę w każdej kategorii. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 21.12.2015 r. na stronie internetowej Fundacji oraz na fanpage’u Fundacji w serwisie Facebook.

W każdej z kategorii wiekowej przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I miejsce o wartości 200 zł każda.

Regulamin Konkursu wraz z Załącznikami (201kB)