Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021r. według GUS - PFRR
Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021r.
Archiwum aktualności | 26.01.2021

Koniunktura gospodarcza w styczniu 2021r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje za Głównym Urzędem Statystycznym, że w styczniu 2021r. odnotowywana jest poprawa koniunktury we wszystkich (poza sekcją finanse i ubezpieczenia) prezentowanych obszarach gospodarki, choć w większości z nich wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury pozostaje nadal na ujemnym poziomie*. Najbardziej pesymistyczne oceny zgłaszają podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W większości badanych obszarów odnotowuje się poprawę w stosunku do grudnia ub.r. zarówno składowych „diagnostycznych”, jak i „prognostycznych”.

* Oznacza to, że odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej ich podmiotów w najbliższych trzech miesiącach przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej polepszenia.

Informacje o koniunkturze gospodarczej można znaleźć na stronie GUS: https://stat.gov.pl


Źródło: https://stat.gov.pl/infografiki-widzety/infografiki/infografika-koniunktura-gospodarcza-w-styczniu-2021-r-,38,55.html

Zobacz pozostałe artykuły

Technologie jutra w zasięgu ręki
Informacje | 23.11.2022

Technologie jutra w zasięgu ręki

Smart City, AI, Przemysł 4.0, Internet Rzeczy to określenia kategorii „Przyszłość dzieje się teraz”. Przed nami największa światowa konferencja Smart City Expo World Congress w...

Zapisz się do newslettera