Kongres polskich przedsiębiorców w Londynie, 09.10.2014r.

W imieniu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej oraz Polish Business Link zapraszamy do udziału w pierwszym Kongresie polskich przedsiębiorców , który odbędzie się 9 października 2014 r., w Londynie.

Według raportu Centre for Entrepreneurs Polacy są szóstą najbardziej aktywną grupą emigrantów-przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii. Prawie 22 000 polskich dyrektorów zarządzających utworzyło ponad 21 000 przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo 65 000 polskich przedsiębiorców na Wyspach pracuje na własny rachunek (self employed).

Polscy przedsiębiorcy bardzo dobrze wykorzystują możliwości jakie daje doskonałe środowisko do prowadzenia własnego biznesu w Wielkiej Brytanii.

9 października 2014 r., po raz pierwszy, polscy przedsiębiorcy z całej Wielkiej Brytanii spotkają się w Londynie na krajowym kongresie, aby wymienić się swoimi doświadczeniami, pozyskać niezbędną wiedzę na temat rozwijania biznesu w Wielkiej Brytanii oraz nawiązać bezcenne kontakty biznesowe.

Tematyka całodniowego eventu dotknie takich zagadnień jak dostępne w UK dofinansowania na rozwój działalności, środki finansowania start-upów, programy wspierające działania przedsiębiorców czy też uczestnictwo firm w kontraktach publicznych. Uczestnicy Kongresu będą mieli niepowtarzalną okazję, by zdobyć praktyczną wiedzę nt. samorozwoju z zakresu zarządzania biznesem, jak również skutecznego marketingu – tak ważnego w aspekcie dotarcia z ofertą do brytyjskiego (i nie tylko) konsumenta. Podczas wydarzenia swoimi doświadczeniami podzielą się także polscy przedsiębiorcy, których działania na Wyspach już zaowocowały sukcesem. Będąca integralną częścią Kongresu sesja networkingowa będzie niepowtarzalną okazją do nawiązania między uczestnikami bezcennych kontaktów biznesowych.

Michael Dembinski, Główny Doradca w Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej zachęca do uczestnictwa w Kongresie – Jeśli jesteś zdecydowany zrealizować swoje plany biznesowe w Wielkiej Brytanii i nie wiesz od czego zacząć, lub jeśli chcesz rozwijać swoją firmę na większą skalę Twoja obecność na pierwszym kongresie polskich przedsiębiorców w Londynie jest obowiązkowa.

Kongres jest podsumowaniem kilkuletniej pracy podczas seminariów biznesowych organizowanych w różnych częściach Wielkiej Brytanii od 2011 roku. Jest on także naturalną odpowiedzią na potrzebę integracji polskich środowisk biznesowych. – mówi Bartłomiej Kowalczyk, twórca Polish Business Link.

Oficjalna strona Kongresu:

W celu uzyskania dalszych informacji lub uwag, prosimy o kontakt:

Kontakt w Wielkiej Brytanii:

Bartlomiej Kowalczyk 
dyrektor
Polish Business Link
tel: +44 1312026881, +44 7842613016
e-mail: bart.k@pblink.co.uk
twitter: @pb_link, @BartekKowalczyk

Kontakt w Polsce:

Michael Dembinski 
Główny Doradca
British Polish Chamber of Commerce
tel: +48 606969200
e-mail: Michael.dembinski@bpcc.org.pl
twitter: @policies4poland

Kluczowe Dane:

  • Wg raportu Centre of Entrepreneurs prawie 22 000 polskich dyrektorów zarządzających utworzyło ponad 21 000 przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii. Dodatkowo 65 000 polskich przedsiębiorców na Wyspach pracuje na własny rachunek (self-employed).
  • Według Spisu Powszechnego z 2011 r. liczba ludności polskiego pochodzenia w Anglii i Walii wzrosła dziewięciokrotnie w latach 2001 i 2011, więcej niż jakikolwiek inny kraj.
  • W Anglii i Walii mieszka 579 000 Polaków, w Szkocji 55 000 oraz w Irlandii Północnej 17 700
  • Polski stał się drugim najpopularniejszym językiem w Anglii