Konferencja w Łomży: „SEKTOR SPOŻYWCZY DUMĄ PODLASIA”, 29.09.2015r.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku działając na zlecenie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Białymstoku zaprasza na konferencję branżową pt.: „SEKTOR SPOŻYWCZY DUMĄ PODLASIA”, która odbędzie się 29 września 2015 roku, w godzinach 9:00-15:30 w Łomży w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, ul. Akademicka 1.

Konferencja stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z uwarunkowaniami i czynnikami rzutującymi na pozycję konkurencyjną podlaskich przedsiębiorstw warunkowaną rozwojem sektora spożywczego, który stanowi główną specjalizację regionu. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń i będzie stanowić sposobność do nawiązania biznesowych kontaktów.

Program konferencji przewiduje wystąpienia ekspertów zajmujących się przetwórstwem spożywczy, instytucji odpowiedzialnych za programowanie rozwoju i programów dotacji dla branży spożywczej jak również placówek dyplomatycznych. W konferencji przewidziane są wystąpienia przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za dotacje UE oraz radcy handlowi i przedstawiciele ambasad akredytowanych w RP prezentujący możliwości nawiązania kontaktów w wymiarze międzynarodowym. W programie przewidziano również zwiedzanie i prezentacje laboratorium Instytutu Technologii Żywności i Gastronomii w Łomży, który specjalizuje się w nowych technologiach przetwórstwa spożywczego.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na adres e-mail: biuro@iph.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerami: 85 652 56 45; 85 652 72 69.

Udział w Konferencji jest bezpłatny!