Konferencja w Białymstoku: „Wyzwania w dobie cyfrowej transformacji: Nowoczesne Usługi Biznesowe szansą dla Podlasia”, 21.06.2021r.

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej: „Wyzwania w dobie cyfrowej transformacji: Nowoczesne Usługi Biznesowe szansą dla Podlasia”, która odbędzie się 21 czerwca 2021r., w Białymstoku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, ul. St. Wyszyńskiego 1, Sala konferencyjna nr 115.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze NUB w dobie transformacji cyfrowej, a także odpowiedź na pytania jakie kompetencje będą potrzebne w sektorze za 10- 15 lat oraz jak je kształtować na potrzeby sektora we współpracy z jednostkami edukacji formalnej. W jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB.

REJESTRACJA

Informacje i zapisy:

https://sektorowaradanub.pl/przyszlosc-kwalifikacji-w-sektorze-nub/konferencja-bialystok-21-czerwca-2022/

ORGANIZATOR

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

PARTNER

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

PATRONI HONOROWI

Marszałek Województwa Podlaskiego
Instytut Badań Edukacyjnych
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PATRONI MEDIALNI

Polskie Radio Białystok

Nowoczesne Usługi Biznesowe szansą dla Podlasia - patroni

AGENDA

 9.45 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.20 Uroczyste otwarcie konferencji – megatrendy, czas zmian, szanse i możliwości rozwoju Podlasia i Polski

Piotr Fałek – Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe

10.20 – 10.35 Strategia rozwoju regionu pod kątem sektora nowoczesnych usług biznesowych.

Artur Kosicki – Marszałek Województwa Podlaskiego

10.35– 10.50 Wyzwania stawiane firmom branży NUB w procesie cyfryzacji gospodarki.

Magdalena Maksimowicz – menadżer projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego

10.50 – 11.15 Prezentacja działań Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB.

dr Bartosz Sobotka – Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 12.10 PANEL: Kompetencje przyszłości w sektorze nowoczesnych usług biznesowych a kształcenie w systemie oświaty w szkołach zawodowych i na uczelniach wyższych.

Moderator: Edyta Migałka – I Wiceprzewodnicząca SRK NUB

Prelegenci:

  • prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz, Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet w Białymstoku
  • Piotr Walczak, Fundacja Dual Education System
  • Tomasz Cebeliński, Wicestarosta Grajewski
  • Marcin Bobrowski, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
12.10 – 12.50 PANEL: Współpraca samorządu i biznesu w kontekście cyfryzacji gospodarki

Moderator: dr Bartosz Sobotka – Animator SRK NUB

Prelegenci:

  • Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości, UMWPD
  • Marek Dźwigaj, Prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego
  • Robert Strzelecki, Prezes Zarządu TenderHut
  • Jarosław Antychowicz, Prezes Zarządu Infinity Group
12.50 – 13.00 Zakończenie stacjonarnej części spotkania i zaproszenie na warsztaty online

przedstawiciel Sektorowej Rady ds. Kompetencji NUB

13.30 – 14.15 ONLINE: Warsztat dla sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr dla nowoczesnych usług biznesowych
14.15 – 15.00 ONLINE: Warsztat dla przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
15.00 – 15.30 ONLINE: ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB – warsztat