Konferencja w Białymstoku: „Transport i logistyka na Podlasiu”, 21.09.2015r.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Białymstoku działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza na bezpłatną konferencję biznesową o tematyce proeksportowej dla przedsiębiorców z województwa podlaskiego:

„TRANSPORT I LOGISTYKA NA PODLASIU”,

która odbędzie się 21 września 2015r., w godzinach 9:00-16:00, w siedzibie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku przy ul. Antoniukowskiej 7.

Zakres tematyczny Konferencji obejmuje aspekty związane z planowaniem, organizacją i realizacją eksportu oraz inwestycji poza granicami Polski.

Program konferencji:

  • priorytety rozwoju transportu i logistyki w województwie podlaskim
  • Nowoczesne Podlasie, czyli internacjonalizacja – innowacje – rozwój transportu i logistyki na przykładzie podlaskich firm
  • wybrane kierunki tranzytu do krajów Dalekiej Azji
  • warsztaty z udziałem przedstawicieli ambasad akredytowanych w RP

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 18.09.2015 roku pisemnie na adres e-mail: biuro@iph.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem 85 652 56 45 lub 85 652 72 69.

Program konferencji (100kB)