Konferencja w Białymstoku: „Regionalna kooperacja jako klucz do rozwoju przedsiębiorczości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji:

„Regionalna kooperacja jako klucz do rozwoju przedsiębiorczości”,

która odbędzie się 21 czerwca 2016 r. w Białymstoku w Hotelu Gołębiewski, ul. Pałacowa 7

Konferencja organizowana jest w związku z Wizytą studyjną przedstawicieli organizacji pozarządowych wspierających rozwój przedsiębiorczości w Białorusi w województwie podlaskim w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu mińskiego”.

Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń, prezentację standardów pracy z przedsiębiorcami oraz pokazanie perspektywy sektora MŚP jako beneficjenta instytucji otoczenia biznesu. Jednocześnie podczas konferencji będzie możliwość zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku białoruskim.

Konferencja „Regionalna kooperacja jako klucz do rozwoju przedsiębiorczości” to również świetna okazja do nawiązania kontaktów z organizacjami z Białorusi.

Formularz zgłoszeniowy (63kB) prosimy przesyłać na adres wrzesinska@pfrr.pl do dnia 17 czerwca br.

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Wrzesińska 
tel: 85 653 72 12
e-mail: wrzesinska@pfrr.pl

Program Konferencji

Listę uczestników wizyty studyjnej