Konferencja w Białymstoku poświęcona przedsiębiorczości akademickiej, 12.06.2014r

Już 12 czerwca 2014r. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza na konferencję poświęconą przedsiębiorczości akademickiej. Zapraszamy naukowców, doktorantów, studentów a także przedstawicieli instytucji finansujących, organizacji samorządowych, przedsiębiorców i przedstawicieli firm branży medycznej współpracujących z Uczelnią oraz tych którzy nawiązaniem takiej współpracy są zainteresowani.

Planowane wydarzenie będzie miało wymiar szczególny a mianowicie po raz pierwszy wyróżnione zostaną starania Uczelni i osiągnięcia naszych naukowców w zakresie innowacji, przedsiębiorczości akademickiej i komercjalizacji. Konferencję uświetni prezentacja dotychczasowego innowacyjnego dorobku naukowego Uczelni oraz wręczenie wyróżnień „Innowator UMB 2013”.

Podczas konferencji oprócz zaplanowanych prelekcji takich znakomitości świata nauki jak prof. dr hab. Krzysztof Kurzydłowski – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Mirosław Millerz Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk czy Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nie zabraknie również przedstawicieli sfery biznesu. Na podstawie własnych doświadczeń, praktyczną stronę współpracy z uniwersytetem przedstawi Michał Charkiewicz – Prezes Zarządu ChM Sp. z o.o.

Konferencja, mamy nadzieję, zachęci do kontynuacji dialogu świata nauki i biznesu. Zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania środków na projekty badawcze w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 a chętnych zaprosimy do udziału w panelu dyskusyjnym na rozmowę o zagadnieniach związanych ze zwiększeniem aktywności publicznych jednostek badawczych i przedsiębiorców w zakresie komercjalizacji wiedzy. Sposobności do nawiązania nowych kontaktów naukowych i biznesowych będzie wiele. Zaprosiliśmy przedsiębiorców z listy 100 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw branży medycznej a prezentacja wynalazków i innowacyjnych dokonań naukowców UMB będzie dobrym podłożem do rozmów o komercjalizacji wyników prac naukowych.

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny dostępny są na stronie:

http://spin.umb.edu.pl/s,konferencja,89.html

Kontakt:

Dział Projektów Pomocowych
ul. Kilińskiego 1 (prawe skrzydło Pałacu Branickich)
15-089 Białystok
tel.: 85 748 56 50
e-mail: spin@umb.edu.pl

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa obecność.

Program konferencji (556kB)

Ulotka informacyjna (2.4MB)

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju”, realizowanego w ramach krajowego programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.