Konferencja podsumowująca trzyletnią pracę klastrową na Białorusi