Konferencja biznesowa: „MOTORY WZROSTU GOSPODARCZEGO PODLASIA”

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Białymstoku działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zaprasza na bezpłatną konferencję biznesową o tematyce multisektorowej:

„MOTORY WZROSTU GOSPODARCZEGO PODLASIA”

promującej potencjał eksportowy, innowacyjny i inwestycyjny województwa podlaskiego w sektorach wysokiej dynamiki wzrostu: maszynowy, jachtowy, drzewny, w tym budownictwo domów drewnianych.

Konferencja odbędzie się w Białymstoku 15 czerwca 2015 roku, w godzinach 9.00-16.00 w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym ul. Żurawia 71.

Program konferencji obejmuje:

  • prezentacje istniejących grup oraz struktur w sektorach: maszynowym, jachtowym, drzewnym
  • case study na przykładzie podlaskich przedsiębiorstw
  • wystąpienia radców handlowych wybranych krajów
  • wystawa ofert z firm sektorowych biorących udział w konferencji

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 12.06.2015 roku pisemnie na adres e-mail: biuro@iph.bialystok.pl lub telefonicznie pod numerem 85 652 72 69 lub 85 652 56 45.