Komisja Europejska uruchomiła platformę wymianę danych dotyczących COVID-19

Komisja Europejska uruchomiła europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i udostępnianie danych naukowych. Platforma, która jest częścią planu działania ERAvsCorona, stanowi kolejny istotny element wysiłków UE na rzecz wspierania badaczy w Europie i na całym świecie. Uruchomienie europejskiej platformy danych dotyczących COVID-19 jest konkretnym działaniem służącym wzmocnieniu współpracy w zakresie walki z koronawirusem.

Nowa platforma zapewni otwarte i dające się rozbudować europejskie i globalne środowisko, w którym naukowcy będą mogli gromadzić i udostępniać zbiory danych dotyczących sekwencji DNA, struktur białka, danych z badań przedklinicznych i klinicznych, a także danych epidemiologicznych. Platforma jest owocem wspólnych wysiłków Komisji Europejskiej, Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej Europejskiego Instytutu Bioinformatyki, organizacji Elixir, uczestników projektu COMPARE, a także państw członkowskich i innych partnerów.

Strona platformy danych: https://www.covid19dataportal.org/

Podlaski Ośrodek EEN działający przy PFRR zaprasza do korzystania z portalu.