Kolejni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej podbijają rynki zagraniczne