Kolejni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej podbijają rynki zagraniczne

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o liście 93 projektów rekomendowanych do zawarcia umowy o dofinansowanie złożonych w terminie od 04.08.2020 r. do 07.09.2020 r. w ramach II rundy naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr 6 (1/2020) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Lista projektów:

https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/26/Lista_rekomendowanych_projektow_1_2_POPW_II_Runda_2020r_15.12.2020.pdf

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego gratuluje wszystkim. Dzięki naszym staraniom pozyskaliśmy kolejny milion PLN dofinansowania dla  naszych klientów zainteresowanych eksportem. Łącznie pozyskaliśmy ponad  5 500 000 PLN dla naszych klientów zainteresowanych wejściem na rynki zagraniczne.

Skuteczność naszych działań to 100%!

Kolejny nabór już w 2021 roku. Nie zwlekaj:

https://pfrr.pl/dobre-wiesci-dla-doswiadczonych-eksporterow-jak-i-firm-zainteresowanych-wejsciem-na-rynki-zagraniczne/