Kolejne dotacje z RPO na usługi doradcze dla podlaskich firm

Ponad 200 tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przyznał zarząd województwa trzem podlaskim firmom. Dotacje przeznaczą na dofinansowanie usług eksperckich.

Usługi doradcze dla podlaskich firm

Firma Apteka Szkolenia otrzyma dwie dotacje. Pierwszą w wysokości 42,5 tys. zł (wartość 61,5 tys. zł) przeznaczy na opracowanie strategii eksportowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji na wskazanych rynkach zagranicznych. Drugą dotację, w tej samej wysokości, wykorzysta na opracowanie strategii obecności przedsiębiorstwa i sprzedaży produktów na platformie Amazon.

Przedsiębiorstwo AMB również zleci dwie usługi prorozwojowe, na obie dotacja wynosi po 42,5 tys. zł (wartość 61,5 tys. zł). Pierwsza z nich to audyt funkcji sprzedaży wraz z rekomendacją działań strategicznych, a druga – wdrożenie marketingowej strategii cyfrowej przedsiębiorstw.

Natomiast firma MAG – BED Janusz Rejmer otrzyma 42,5 tys. zł na przeprowadzenie przez eksperta diagnozy biznesu, która obejmuje badanie kluczowych obszarów strukturalnych firmy. Koszt tej usługi wynosi 61,5 tys. zł.

To kolejne firmy, które otrzymały dofinansowanie na usługi doradcze w ramach działania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wzięły one udział w konkursie, w którym można było uzyskać pomoc na ten cel.

Oferta była skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mogły one wybierać z szerokiego katalogu usług, które świadczą: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego i Podlaski Klub Biznesu.


Źródło: https://wspolczesna.pl/kolejne-dotacje-z-rpo-na-uslugi-doradcze-dla-podlaskich-firm/ar/c3-14733854

https://poranny.pl/kolejne-dotacje-z-rpo-na-uslugi-doradcze-dla-podlaskich-firm/ar/c3-14733854