Klastry na Białorusi – moduł 1 rok 2018

Projekt „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” ma na celu wsparcie rozwoju systemu klastrowego na Białorusi poprzez transfer europejskich dobrych praktyk, dostosowanie ich do realiów i potrzeb kraju oraz uruchomienie pilotażowego klastra, by umożliwić naukę w praktyce.

W ramach projektu pt. „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi” w 2018 roku został przeprowadzony monitoring i analiza gotowości do wdrożenia systemu klastrowego przez Białoruś. Dzięki udziałowi polskich i białoruskich ekspertów oraz dużej interakcji między uczestnikami stworzono pozytywne środowisko do praktycznego wykorzystania zdobytego know-how. Działania projektu w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej umożliwiły rzetelną analizę zarówno istniejącej sytuacji na Białorusi w zakresie możliwości instytucjonalnych jak i potrzeb poprzez przeprowadzenie badań ankietowych na terenie całego kraju wraz z desk research. Dzięki temu działania zaplanowane w ramach trzech lat projektu będą dopasowane do istniejącej sytuacji i potrzeb. Przeprowadzono również szereg działań obejmujących seminaria informacyjne i panele eksperckie na terenie całego kraju. Dzięki nim wzrosła wiedza na temat klastrów. Opracowane zostały dwie publikacje zawierające dobre praktyki i wskazówki pomocne w tworzeniu i wsparciu klastrów. W ramach projektu zorganizowano trzy wizyty studyjne w Polsce, podczas których uczestnicy zainteresowani tematyką mogli się zapoznać z praktycznymi aspektami zarówno podczas rozmów z przedstawicielami klastrów, w tym Krajowych Klastrów Kluczowych jak i z instrumentami wsparcia klasteringu. I etap realizacji projektu, zaplanowanego na trzy lata,  zakończyła konferencja w Mińsku, podsumowująca dotychczasowe działania i otwierająca jednocześnie nowy rozdział.

Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi

Projekt w roku 2018 w liczbach

  • 3 wizyty studyjne w Polsce dla  43 przedstawicieli Białorusi
  • 25 paneli eksperckich na Białorusi w których udział wzięło 917 uczestników
  • 6 seminariów regionalnych przeprowadzonych w głównych miastach Białorusi (Mińsk, Grodno, Gomel, Brześć, Witebsk, Mohylew)
  • 1 przeprowadzone badanie terenowe przedstawiające analizę sytuacji na Białorusi
  • 2 publikacje na temat rozwoju klastrów i monitoringu ich funkcjonowania.

Partnerzy

  • http://ced.by/ Совет по развитию предпринимательства
  • http://bspn.by/ БИЗНЕС СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НАНИМАТЕЛЕЙ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА М. С. КУНЯВСКОГО

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska pomoc rozwojowa

Podsumowanie wideo z trzech wizyt studyjnych w Polsce

Aktualności projektu „Wdrażanie systemu klastrowego na Białorusi”

2018-12-12_Spotkanie_klastrow_w_Bialorusi_sala_Fot_Pavel_Beresnev

Rozwój systemu klastrowego na Białorusi

Ponad 90 uczestników ze wszystkich regionów Białorusi uczestniczyło w międzynarodowej konferencji pt. „Rozwój systemu klastrowego na Białorusi: spojrzenie w przyszłość”

klastry-na-białorusi

Klastry na Białorusi – relacja ze spotkań

W sześciu największych miastach Białorusi (Grodno, Witebsk, Homel, Brześć, Mińsk, Mohylew) trwa cykl spotkań informacyjnych, podczas których polscy eksperci opowiadają