Już niecały miesiąc na zgłoszenie inwestycji do Konkursu “Przemysłowa Inwestycja Roku”!

Został już niecały miesiąc na zgłoszenie inwestycji rozpoczętej bądź zakończonej w 2014 roku do Konkursu „Przemysłowa Inwestycja Roku”!

Kapituła Konkursu dokona wyboru Laureatów w siedmiu kategoriach:

  1. Polska Inwestycja Roku
  2. Zagraniczna Inwestycja Roku
  3. Inwestycja Roku w Polsce Wschodniej
  4. Inwestycja Roku w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
  5. Inwestycja Roku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (mniej niż 250 pracowników)
  6. Ekologiczna Inwestycja Roku
  7. Innowacyjna Inwestycja Roku

Celem Konkursu jest nagrodzenie inwestycji przemysłowych rozpoczętych bądź zakończonych w 2014r., które znacząco wpłynęły na unowocześnienie i rozwój gospodarczy Polski.

Projekt promuje przedsiębiorczość, innowacyjność, postawy proinwestycyjne oraz proekologiczne. Konkurs jest również szansą dla spółek na zaznaczenie swojej pozycji na rynku.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Inwestycje mogą zgłaszać do Konkursu ich Właściciele bądź firmy współpracujące przy danej inwestycji. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

Formularz Zgłoszeniowy, Regulamin Konkursu oraz więcej informacji o Konkursie znajduje się na tutaj .

Na zgłoszenia czekamy do 16 grudnia 2014r.

Kontakt:

Magdalena Wiśniewska 
e-mail: m.wisniewska@dbpart.com 
tel: 22 619 22 41 wew. 191
kom: 536 925 003