Jednolite cele – budowanie Europy

kwiecień 2006 – październik 2006

Jednolite cele

ang.: Uniting Aims – Building Europe

WARTOŚĆ

Całkowita wartość projektu wynosi 43 732,95 EUR, dofinansowanie z Komisji Europejskiej w wysokości 34 986,16 EUR

OPIS PROJEKTU I CEL

Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy gospodarczej pomiędzy firmami sektora obuwniczego z Polski i Hiszpanii. Aby ułatwić nawiązanie współpracy wytypowane polskie i hiszpańskie firmy uczestniczyły w Targach Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych organizowanych podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.

EFEKTY

Efekty projektu

  • Seminarium nt. rynku hiszpańskiego w Białymstoku i Toruniu
  • Udział firm w branżowych Targach Obuwia, Skóry i Wyrobów Skórzanych organizowanych podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich.
  • Opracowanie wielojęzycznej publikacja nt. rynku polskiego

PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu.

PARTNERZY

  • EIC PL414 w Toruniu
  • EIC PL411 w Białymstoku
  • EIC ES213 Logroño
  • EIC ES228 Alicante