Jarmark bia艂oruskiego rzemios艂a 3

Marina Najdowicz, koordynator projektu na Bia艂orusi, partner PFRR, m贸wi o celach i efektach nauczania rzemios艂a podczas kurs贸w realizowanych w ramach projektu

Marina Najdowicz, koordynator projektu na Bia艂orusi, partner PFRR, m贸wi o celach i efektach nauczania rzemios艂a podczas kurs贸w realizowanych w ramach projektu