Jarmark białoruskiego rzemiosła 2

Pamiątkowe zdjęcie z zespołem pieśni i tańca Domu Kultury w Kołodziszczach. Od lewej w dalszym planie: Marina Najdowicz, koordynator projektu na Białorusi, partner PFRR; Dzmitrij Matusiewicz – wiceminister gospodarki; Marcin Wojciechowski, zastępca Ambasadora RP; Siergiej Najdowicz, dyrektor inkubatora MAP ZAO; Kamil Pendowski – Dyrektor Projektów Rozwojowych PFRR; przedstawiciele i przewodniczący regionalnych komitetów wykonawczych

Pamiątkowe zdjęcie z zespołem pieśni i tańca Domu Kultury w Kołodziszczach. Od lewej w dalszym planie: Marina Najdowicz, koordynator projektu na Białorusi, partner PFRR; Dzmitrij Matusiewicz – wiceminister gospodarki; Marcin Wojciechowski, zastępca Ambasadora RP; Siergiej Najdowicz, dyrektor inkubatora MAP ZAO; Kamil Pendowski – Dyrektor Projektów Rozwojowych PFRR; przedstawiciele i przewodniczący regionalnych komitetów wykonawczych