Jarmark białoruskiego rzemiosła 10

Loteria fantowa – odbiór nagrody

Loteria fantowa – odbiór nagrody